Mantıkta tümel önerme nedir ?

Iclal

Global Mod
Global Mod
Mantkta Tumel Onerme Nedir?

Mantk, bir konu hakkndaki kesin sonuclar ckarmaya ve tartsmalar cozmeye yardmc olan bir alandr. Mantk, "nedensellik" ile ilgilidir; yani, baz konular hakkndaki sonuclarn, onermelerin ve kavramlarn digerlerinden nasl etkilendigidir. Tumel onerme, mantkta onemli bir kavramdr ve mantk ve nedenselligin temelidir.

Tanm

Tumel onerme, genel olarak, bir grup nesnenin ya da durumun butununde kullanlabilecek, kesin bir onermendir. Tumel onerme, genel olarak, "Tum A'lar B'dir" seklinde ifade edilir. Bu, A'larn butununun B olmas anlamna gelir. Ornegin, "Tum kopekler hayvanlardr" gibi bir tumel onerme, her bir kopegin bir hayvan oldugu anlamna gelir.

Turleri

Tumel onermeler, karslastrma, kapsayc ve kstlayc olarak uc turde snflandrlr. Karslastrma turu, iki grubu karslastran onermelerdir. Ornegin, "Kopekler daha buyuk hayvanlardr" gibi bir onerme, tum kopeklerin tum hayvanlardan daha buyuk oldugu anlamna gelir. Kapsayc turu, belirli bir konu hakkndaki butun nesnelerin kapsayldg onermelerdir. Ornegin, "Tum hayvanlar canldr" gibi bir onerme, her bir hayvann canl oldugu anlamna gelir. Kstlayc turu, belirli bir konu hakkndaki baz nesnelerin kapsayldg onermelerdir. Ornegin, "Tum kuslar ucabilir" gibi bir onerme, tum kuslarn ucabilme yetenegine sahip oldugu anlamna gelir.

Kullanm

Tumel onermeler, mantk, karslastrma, kyaslama ve diger nedensel ckarmlar yapmak icin kullanlr. Ornegin, "Tum kopekler hayvanlardr" gibi bir onerme, "Tum kopekler kedilerin hayvanlar oldugu" gibi diger onermelerin, tum kopeklerin hayvanlar oldugu anlamna gelen kesin bir ckarm destekler.

Tumel onermelerin, nedensel ckarmlar cozmeye ve tartsmalar cozmeye yardmc olmak icin kullanlmas, mantgn temelidir.