Fiillerde anlam nedir ?

Yegrek

Global Mod
Global Mod
Fiillerde Anlam Nedir?

Dilbilimciler, bir fiilin anlamnn sozcuklerin anlamndan daha karmask oldugunu kabul eder. Fiiller, sozcuklerle birlikte kullanldgnda, anlam daha da karmask hale gelir. Bu makalede, fiillerin anlamnn ne oldugu ve bunu neye gore belirledigi acklanacaktr.

Fiillerin Anlam

Fiillerin anlam, bir durum veya eylemi tarif eder. Bir fiil, bir eylemin gerceklesme zamann, bicimini veya suresini belirten bir ozne ile birlikte kullanldgnda, eylemin ne oldugunu gosterir. Bir fiilin anlam, konusmacnn o anda anladg sekilde iletilir.

Fiillerin Anlamnn Belirlenmesi

Fiillerin anlamnn onceden belirlenmis bir kurala gore belirlendigine inanlmamaldr. Fiillerin anlam, anlamsal cevrede (konusma ortamnda) bulunan diger sozcuklerin anlamlaryla belirlenir. Ornegin, "Kopek kostu" cumlesinde, "kostu" fiilinin anlam, onceki sozcuklerin (kopek) anlam ile belirlenir.

Fiillerin Anlamnn Degisebilmesi

Fiillerin anlam, konusmacnn o anki anlamlandrma surecleri tarafndan degisebilir. Ornegin, "Kopek kostu" cumlesinin anlam, "Kopek cabuk gitti" olarak degistirilebilir. Diger bir ornek olarak, "Guvercin uctu" cumlesinin anlam, "Guvercin zplad" olarak degistirilebilir.

Fiillerin Anlamnn Incelenmesi

Fiillerin anlamnn belirlenmesi ve degisebilmesi, dilbilimcilerin dilbilimsel calsmalarnda onemli bir konudur. Dilbilimciler, fiillerin anlamlarnn cevredeki diger sozcuklerin anlamlar ile belirlendiklerini ve konusmacnn anlamlandrma surecinde degisebildiklerini kantlamak icin arastrma ve calsmalar yurutmektedirler.

Fiillerin anlam, sozcuklerin anlamndan daha karmasktr ve anlamnn belirlenmesi ve degisebilmesi, dilbilimcilerin calsmalarnn temelini olusturmaktadr. Fiillerin anlamn belirleyen ve degistiren faktorler, cevredeki diger sozcuklerin anlamlar ile konusmacnn anlamlandrma surecidir.