ELH nedir ?

Yegrek

Global Mod
Global Mod
ELH, Enterprise Logistics Haritalama olarak bilinen, coklu kaynakl ve coklu platformlu bir saglk hizmeti sistemidir. ELH, saglk hizmeti saglayclarna, hastalarnn gozlemlerini, anamnezlerini, veri akslarn ve cozumleri takip etmeyi ve yonetmeyi kolaylastran bir platform saglar. ELH, hastalarn hastane, doktor ve diger saglk hizmeti saglayclarla etkilesimlerini kolaylastrmak icin tasarlanms bir sistemdir.

ELH'nin Islevleri

ELH, saglk hizmeti saglayclarnn hastalarnn kaytlarn daha verimli ve etkin bir sekilde yonetmesini saglar. Hastalarn saglk durumu ve davranslarn izlemek icin kullanlan verileri toplar ve kaytlar, saglk hizmeti saglayclar icin kolay erisilebilir bir platform olusturur. ELH, saglk hizmeti saglayclarnn hastalarnn daha iyi bir sekilde takip edebilmesine yardmc olur. ELH ayrca saglk hizmeti saglayclarnn hastalarnn saglk durumlarn takip edebilmesini, hastalarn davranslarn degistirebilecekleri tedavileri belirleyebilmesini ve hastalarnn saglk durumlarnn her zaman guncel tutulmasn saglar.

ELH'nin Avantajlar

ELH, hastanelerin ve doktorlarn hastalarn saglk durumu hakknda detayl bilgi edinmesini kolaylastrr. ELH, saglk hizmeti saglayclarnn hastalarnn saglk durumlarnn daha kolay takip edilmesini, hastalarn daha iyi bir sekilde tedavi edilmesini ve hastalarnn saglk durumlarnn daha iyi anlaslmasn saglar. ELH, hastalarn daha iyi tedavi edilmesi ve saglk hizmeti saglayclarnn daha verimli bir sekilde calsmas icin gerekli olan verileri saglayarak hastalara daha kaliteli bir saglk hizmeti sunar. Ayrca, ELH, saglk hizmeti saglayclarnn, hastalarnn verilerini daha iyi yonetebilmesine, verilerin daha kolay guncel tutulmasna ve hastalarn saglk durumlarnn her zaman guncel tutulmasna yardmc olur.