Benzeşme ne demek TDK ?

Yegrek

Global Mod
Global Mod
TDK tarafndan tanmlanan benzesme, iki veya daha fazla parcann olusturdugu bir sozcuk veya kavramn ayn anlamda kullanmn ifade etmektedir. Benzesme, cogunlukla karslastrma veya orantlama olarak da dusunulebilir. Bu konuda iki farkl tanm ortaya konmustur. Birincisi, bir nesnenin iki farkl yonlerinin butunuyle ayn olmasdr. Ikincisi ise, iki nesnenin baz ozelliklerinin ayn olmasdr.

Benzesme Nedir?

Benzesme, iki veya daha fazla ogenin ayn anlamda kullanlmasna verilen addr. Bu ogeler, sozcuk, cumle, imge veya kavramlar olabilir. Benzesme, cogunlukla, iki farkl seyin olusturdugu, ayn anlamda kullanlabilen bir kavramdr. Benzesme, sadece sozcukler veya cumleler uzerinde degil, ayn zamanda, kavramlar ve imgeler uzerinde de kullanlabilir.

Benzesme Nasl Tanmlanr?

Benzesme, genellikle iki seyin ayn olmas veya benzerlik gostermesi olarak tanmlanr. Benzerlik, iki seyin ayn ozellikleri tasmas veya birbirinden kucuk farklar gostermesi olarak tanmlanr. Benzerlik, kucuk farkllklarn ustesinden gelmek icin alnacak onlemlerin gostergesi olarak da dusunulebilir. Benzesme, iki seyin yalnzca birbirine benzedigi anlamna gelmez. Ayn seyin, farkl ozellikleri veya nitelikleri tasmas durumunda da benzesme soz konusu olabilir.

Benzesme'nin Onemi

Benzesme onemli bir kavram olarak dusunulmektedir. Cunku, benzerlik, iki veya daha fazla seyin ayn anlamda kullanlmasn saglamaktadr. Benzerlik, cogu zaman, daha karmask sozcuk veya kavramlarn ackca anlaslmasna yardmc olur. Ayn zamanda, benzerlik, cogu zaman, iki veya daha fazla sey arasndaki farklarn belirlenmesine ve kavranmasna yardmc olur. Benzesme, cogu zaman, iki farkl seyin karslastrlmasna ve orantl olarak degerlendirilmesine de yardmc olabilir. Bu nedenle, benzesme, ozellikle akademik veya bilimsel calsmalarda, onemli bir kavram olarak gorulmektedir.