Başat tepki ne demek ?

Yegrek

Global Mod
Global Mod
Basat tepki, basit olarak ifade edilirse, bir kisinin ya da bir toplulugun bir olaya kars verdigi yant olarak tanmlanr. Ayn zamanda, psikolojide bir kavram olarak kullanlan basat tepki, insanlarn veya topluluklarn belli olaylar karssnda verdikleri davranslarn acklamasdr. Bu kavram, bircok alanda kullanlmaktadr. Ornegin, insanlarn konusma, ogrenme, dusunme ve davranslarnn acklanmasnda basat tepki kavram kullanlmaktadr.

Tanm

Basat tepki, insan veya topluluklarn olaylara verdikleri yantlarn acklanmasn iceren bir psikolojik kavramdr. Bu kavram, insanlarn davranslarnn, konusmalarnn, ogrenmelerinin ve dusuncelerinin temelinde yatan mekanizmalar acklamak icin kullanlr. Insanlarn verdikleri yantlar, olaylar karssnda gelistirdikleri ogrenme ve dusunme bicimlerine gore degiskenlik gostermektedir.

Kuramsal Temeller

Basat tepki kavramnn kuramsal temelleri, gelismis olan psikolojik teoriler uzerine kurulmustur. Bu teoriler arasnda en onemliler, ogrenme kuramlar ve ogrenmenin bicimlenmesi kuramlardr. Ogrenme kuramlar, insanlarn olaylar karssnda gelistirdigi ogrenme ve dusunme bicimlerini acklamak icin kullanlan bircok kavram icermektedir. Ogrenmenin bicimlenmesi kuramlar ise, insanlarn olaylarn nasl algladgn ve bu alglamalarn ogrenme ve dusunme bicimlerini nasl etkiledigini acklamak uzere gelistirilmistir.

Uygulama Alanlar

Basat tepki kavram, bircok alanda kullanlmaktadr. Bu alanlar arasnda, egitim, psikoloji, psikolojik dansma, saglk, sosyal calsma ve rehberlik gibi alanlar bulunmaktadr. Bu alanlarda, ogrenme ve dusunme bicimlerini acklamak icin basat tepki kavram kullanlmaktadr. Bir ogrenciyi anlamak, onun ogrenme ve dusunme bicimlerini acklamak icin ogretmenler, basat tepki kavramn kullanmaktadr.