Bakteri plağı ne demek ?

Iclal

Global Mod
Global Mod
Bakteri plag, cogunlukla mikrobiyolojide kullanlan bir terimdir. Bakteri plag, bir bakteri kulturunun, sekil ve morfolojik ozellikler, kimyasal ozellikleri, biyolojik fonksiyonlar ve kultur ozellikleri gibi ozelliklere gore snflandrlms hali olup, laboratuar ortamnda gelistirilen bakterilerin cogu zaman koloni olarak gorunur. Bakteri plag, bakteriyel etkenlerin tanmlanmas ve takibi icin klinik laboratuvarlarda kullanlan bir aractr.

Nedir?

Bakteri plag, bir bakteri kulturunun, suspansiyonunda bulunan mikroorganizmalarn snflandrlmasn saglayan laboratuvar teknigidir. Bakteriler, kultur ortamna eklenen bir besiyerin uzerine, suspansiyonu serpistirilmesiyle elde edilir. Bu suspansiyon, onceden hazrlanms bir kultur ortam uzerinde gelistirildikten sonra, kultur plakas olarak adlandrlr. Bakteri plag, mikroorganizmalarn sekil ve morfolojik ozellikleri, kimyasal ozellikleri, biyolojik fonksiyonlar ve kultur ozellikleri gibi ozellikleri goz onunde bulundurularak snflandrmay saglar.

Bakteri Plakasnn Farkl Turleri

Bakteri plag, cesitli laboratuar ortamlarnda uretilen farkl turleri vardr. Bu turler arasnda, tuzlu ortamda (NaCl) uretilen tuzlu plakalar, cozunur besin maddeleri iceren kultur ortamlarnda uretilen besin plakalar, yuksek iyotlu ortamlar icin uretilen iyotlu plakalar ve asit ortamlarnda uretilen asitli plakalar vardr.

Bakteri Plakasnn Kullanm

Bakteri plag kullanm, cogunlukla klinik laboratuvarlarda kullanlmaktadr. Bakteri plag, bakteriyel etkenlerin tanmlanmas ve takibi icin kullanlr. Bakteri plakas, mikroorganizmalarn sekil ve morfolojik ozellikleri, kimyasal ozellikleri, biyolojik fonksiyonlar ve kultur ozellikleri gibi ozellikleri goz onunde bulundurularak snflandrlmasn saglar.

Sonuc

Bakteri plag, cogunlukla mikrobiyolojide kullanlan bir terimdir.