Bakışım Nedir Tdk ?

Yegrek

Global Mod
Global Mod
Bakışım Nedir? TDK'nın Tanımı

Bakışım nedir? Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından kullanılan bir terimdir ve "bakışma, bir kişinin bakışlarını başkasına çevirme" anlamına gelir. Türkçede bakışım terimi, göz teması kurma eylemini ifade eder. Göz teması, iletişimin önemli bir parçasıdır ve insanlar arasında duygusal bağ kurulmasına, iletişimin derinleşmesine ve karşılıklı anlayışın artmasına yardımcı olur.

Bakışımın Önemi

Bakışımın önemi, iletişimde doğrudan etkili olan bir faktördür. Göz teması kurmak, karşınızdaki kişiyle bağlantı kurmanın ilk adımıdır. İletişimde göz teması, karşılıklı güvenin oluşmasına ve duygusal bağların kurulmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, göz teması kurmak, konuşmanın devamını sağlamak ve karşıdakinin dikkatini çekmek için önemlidir.

Bakışımın Sosyal İşlevleri

Bakışımın sosyal işlevleri arasında saygı, ilgi ve empati gösterme gibi unsurlar bulunur. Göz teması kurmak, karşınızdaki kişiye saygı duyduğunuzu ve onunla ilgilendiğinizi gösterir. Aynı zamanda, göz teması kurmak, karşınızdaki kişinin duygularını anlama ve empati kurma yeteneğinizi de artırır. Bu nedenle, bakışım sosyal ilişkilerin derinleşmesine ve sağlamlaşmasına yardımcı olabilir.

Bakışımın İletişimdeki Rolü

İletişimdeki rolü açısından bakışım, sözlü olmayan iletişimin önemli bir parçasıdır. Sözlü olmayan iletişim, sözcüklerin ötesine geçer ve beden dili, jestler, mimikler ve ses tonu gibi unsurları içerir. Bakışım, sözlü olmayan iletişimin en etkili araçlarından biridir ve iletişimi güçlendirir. Göz teması kurarak, iletişimde karşıdaki kişinin dikkatini çeker ve konuşmanın devamını sağlar.

Bakışımın Kültürel Boyutu

Bakışımın kültürel boyutu, farklı kültürler arasında değişiklik gösterebilir. Bazı kültürlerde, göz teması kurmak doğal bir davranışken, bazılarında ise saygısızlık olarak algılanabilir. Bu nedenle, iletişimde göz teması kurma konusunda kültürel farklılıkları anlamak ve saygı göstermek önemlidir. Kültürel farklılıkları anlamak, iletişimde daha etkili olmayı ve karşılıklı anlayışı artırmayı sağlar.

Bakışımın Psikolojik Etkileri

Bakışımın psikolojik etkileri, insanların duygusal durumları üzerinde önemli bir rol oynar. Göz teması kurmak, insanların birbirleriyle bağ kurmalarına ve duygusal olarak daha yakın hissetmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, göz teması kurmanın özgüveni artırdığı ve stresi azalttığı da bilinmektedir. Dolayısıyla, bakışımın psikolojik etkileri, insanların duygusal ve zihinsel sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

Sonuç olarak, bakışım Türk Dil Kurumu tarafından "bakışma, bir kişinin bakışlarını başkasına çevirme" olarak tanımlanır. Göz teması kurmak, iletişimde önemli bir rol oynar ve karşılıklı güvenin oluşmasına, duygusal bağların kurulmasına ve iletişimin derinleşmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bakışımın kültürel ve psikolojik boyutları da göz önüne alındığında, iletişimde göz teması kurma konusunda dikkatli olmak ve karşılıklı anlayışı artırmak önemlidir.