Avrupa Birliği Beyaz Kitap Nedir ?

Yegrek

Global Mod
Global Mod
Avrupa Birligi (AB) Beyaz Kitap, Avrupa Komisyonu tarafndan 1997 ylnda yaynlanan ve AB'nin gelecege dogru yonelik stratejik gundemini ifade eden bir dokumandr. Beyaz Kitap, Avrupa Birligi'nin gelecekteki kurumsal politikalarnn ve stratejilerinin olusturulmas icin yoneticiler, uyeler ve kamuoyu arasndaki diyalogu tesvik etmek amacyla gelistirilmistir. Beyaz Kitap, AB'nin gelecegini ve onun kurumsal yapsn etkileyecek stratejik kararlarn alndg onemli bir referans noktasdr.

Beyaz Kitap'n Hedefleri

Avrupa Birligi Beyaz Kitap, AB'nin bes ana hedefi arasnda saylmaktadr. Bunlar, (1) Avrupa'nn guclu bir ekonomik butunluk olarak buyumesine katkda bulunmak, (2) AB uyesi ulkelerin sosyal kalknmasn desteklemek, (3) AB uyesi ulkelerin ekonomik gelisimlerini tesvik etmek, (4) AB uyesi ulkelerin kulturlerinin gelismesine katkda bulunmak ve (5) AB uyesi ulkelerin cevrelerinin korunmasn saglamak.

Beyaz Kitap'n Cks Noktas

Avrupa Birligi Beyaz Kitap, uyelerin her birinde farkl frsatlara ve sorunlara sahip olmalarn kabul eder. Bu cks noktas, AB uyesi ulkelerin birlikte ekonomik ve sosyal gelisimlerini desteklemek amacyla ortak calsmalar yurutmelerine izin verir. ABnin bu amacna ulasmak icin, Beyaz Kitap, AB uyesi ulkelerin calsmasn, ticareti ve cevre konusunda ortak politikalar olusturmaya yonlendirir.

Beyaz Kitap'n Sonuclar

Avrupa Birligi Beyaz Kitap, calsma kosullar, ticaret, cevre ve sosyal gelisim alanlarnda yurutulen isbirligine onculuk etmistir. Bunun sonucunda, AB uyesi ulkeler arasndaki ekonomik ve sosyal farkllklar azalms ve calsma kosullar iyilestirilmistir. Ayn zamanda, AB uyesi ulkeler arasnda ticaretin arttrlmas ve cevrenin korunmas icin ortak calsmalar yaplmstr. Beyaz kitap, AB uyesi ulkeler arasnda entegrasyon surecinin basladgnn ve surecin devam ettiginin gostergesidir.