Antropoloji nedir örnek ?

Iclal

Global Mod
Global Mod
Antropoloji Nedir?

Antropoloji, insanlarn kulturleri, inanclar, gelenekleri ve sosyal yasamlarn arastran bilimsel bir disiplindir. Antropolojinin temel amac, farkl kulturlerin ortak yonlerini ve farkllklarn anlamaktr. Antropolojinin kokeni, 19. yuzylda, insanlarn kulturleri uzerinde calsan Ortacag Avrupallarn calsmalarna dayanmaktadr. Ortacag Avrupallar, kulturler arasndaki farkllklar inceleyerek insanlarn kulturel gelisimini arastrmslardr. Antropoloji, bugun, insanlarn fiziksel ve kulturel degisimlerini, toplumsal davranslarn, etnik kimliklerini ve dil cesitliligini inceleyen cok disiplinli bir alandr.

Antropolojinin Temel Kavramlar

Antropolojinin temel kavramlarndan biri, kultur kokenidir. Kultur kokeni, bir toplumun kulturel gelisimi uzerinde durur. Antropolojinin diger temel kavram, toplumsal etkilenimdir. Toplumsal etkilenim, toplumun dsndaki faktorlerin insanlarn davranslar ve inanclar uzerindeki etkisini inceler. Ornegin, toplumsal etkilenim, medya ve teknolojinin insanlarn dusunceleri ve davranslar uzerindeki etkisini arastrr.

Antropoloji Uygulamalar

Antropolojinin uygulamalar cok cesitlidir. Antropolojinin kullanldg alanlar arasnda sosyal bilimler, saglk, cevre, gelir daglm, kulturler aras iletisim, egitim ve kultur etnografisi yer almaktadr. Antropolojinin kullanldg alanlardan bazlar, kamu hizmetleri, ozel sektor, universiteler, hukumetler ve uluslararas kuruluslar olarak sralanabilir. Antropoloji, arastrmaclarn, kulturler arasndaki farkllklar anlamalarna yardmc oldugu gibi, insan kaynaklar, globallesme ve iletisim alanlarnda da yardmc olabilir.

Sonuc

Antropoloji, insanlarn kulturel gelisimini inceleyen cok disiplinli bir bilim daldr. Antropolojinin temel kavramlar, kultur kokeni ve toplumsal etkilenimdir.