Google’ın bağlantılar için en iyi uygulamalara ilişkin yeni genişletilmiş kılavuzu, algoritmalar ve HTML’nin doğru kullanımı hakkında bildiklerimizle şaşırtıcı paralellikler içeriyor.

İşte Google’ın güncellenmiş SEO Bağlantısı En İyi Uygulamalarında bulunan dört çıkarım.

1. Başlık Niteliği Bağlantı Metni Gibi Çalışabilir

Bağlantı metni eksikse Google, Başlık özelliğini kullanabilir.

Bir bağlantı öğesine uygulanan başlık özelliği, bağlantı metni eksikse bağlantı metni yerine kullanılabilir.

Örneğin, Google aşağıdaki bağlantıdaki başlık özelliğini bir bağlantı metni olarak kullanır:

İşte bağlantı metni içeren normal bir bağlantı:

<a href="https://www.example.com/">Example Anchor Text</a>

Bu, bağlantı metni olmayan ancak başlık özelliğine sahip bir bağlantıdır:

<a href="https://www.example.com/" title="Example Anchor Text></a>

Yukarıdaki örnekte, başlık öğesi Google tarafından bir bağlantı metni gibi kullanılacaktır.

Bir Bağlantı Elemanında Başlık Niteliğinin Doğru Kullanımı

Resmi olarak, bir bağlantı öğesine uygulandığında bir başlık niteliğinin amacı, bir bağlantının bağlantı metninde bulunan benzer türde bilgileri sağlamaktır.

HTML için gövde oluşturan HTML standartları, W3C, bir bağlantı öğesine uygulanan başlık özniteliğinin amacını belirtir:

“Başlık niteliğine sahip her bağlantı öğesi için, başlık niteliğinin bağlantı metniyle birlikte bağlantının amacını açıkladığını kontrol edin.”

Eğlenceli Gerçek:

Başlık özniteliği, öğesine özgü değildir.

Başlık özniteliği aslında bir Global Özniteliktir, yani tüm öğeler için ortaktır.

Bu, bir

paragrafına, italik ve hatta bir başlık

öğesine bir başlık öğesi yerleştirilebileceği anlamına gelir.

Bir öğe üzerinde bir başlık özniteliği kullanmak, bir araç ipucunun açılmasına neden olur.

Bu nedenle,

,

, vb. başlık öğelerine bir başlık özelliği eklerseniz, okuyucu başlığın üzerine geldiğinde başlık öğesindeki sözcüklerden başlık özelliğindeki kelimeleri içeren bir araç ipucu açılır.

2. Ekstra Uzun Bağlantı Metni Neden Kötü?

Google’ın bağlantılarla ilgili yeni kılavuzu, uzun bağlantı metninin kötü bir uygulama olarak kabul edildiğini belirtir ve özlü olmayı önerir (noktaya kadar).

Bu şaşırtıcı olmamalı çünkü W3c’ye göre bağlantı metninin resmi amacı bağlantının ne hakkında olduğunu açıklamaktır.

“Bu tekniğin amacı, a öğesinin içeriği olarak açıklayıcı metin sağlayarak bir bağlantının amacını açıklamaktır.

Açıklama, kullanıcının bu bağlantıyı Web sayfasındaki diğer bağlantılardan ayırt etmesine olanak tanır ve kullanıcının bağlantıyı izleyip izlemeyeceğine karar vermesine yardımcı olur.

Hedefin URI’si genellikle yeterince açıklayıcı değildir.”

Bu, HTML’nin geçerli ve uygun kullanımını bilmenin önemini vurgular.

Geçerli HTML ise, çeşitli öğeler ve nitelikler kullanılması gerektiği gibi kullanılıyorsa, Google’ın buna olumlu yanıt vermesi muhtemeldir.

Bu, HTML’nin doğru kullanımını bilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Şüpheye düştüğünüzde, bence kullanımı daha kolay olan W3C veya Mozilla HTML Developer sayfalarını kontrol edin.

Resmi W3C kaynağından daha iyi organize edilmiş olduğu için Mozilla Developer sayfalarını tercih ediyorum.

3. Bağlantı Çapa Metni İçin Önemli Bağlam ve Doğal Dil

Kanımca doğal dili kullanmak, içeriğin uygun şekilde optimize edildiğinden emin olmak için önemlidir.

Bugün Google’dan çıkan her yapay zeka ve makine öğrenimi algoritması, doğal dili anlamaya odaklanmıştır.

Google’ın algoritmaları, içerikte hangi anahtar kelimelerin bulunduğuna bağlı olarak “puan” dağıtmaz.

Dolayısıyla, Google’ın algoritmaları metni belirli bir şekilde yorumluyorsa (varlıklara, fiillere, bağlama vb. bakarak), o zaman net ve anlaşılması kolay içerik yazmak mantıklıdır.

Google’ın bağlantılarla ilgili yeni kılavuzuna göre. Bağlam hakkında düşünmek ve doğal dili kullanmak, bağlantı bağlantı metni için en iyi uygulamadır.

Yeni kılavuz şunları önermektedir:

“Mümkün olduğunca doğal bir şekilde yazın ve bağlantı verdiğiniz sayfayla alakalı her anahtar kelimeyi tıka basa doldurma dürtüsüne karşı koyun (anahtar kelime doldurmanın spam politikalarımızı ihlal ettiğini unutmayın).

Kendinize sorun, okuyucunun bir sonraki sayfayı anlamak için bu anahtar kelimelere ihtiyacı var mı?

Bağlantı metnine anahtar kelimeleri zorluyormuşsunuz gibi geliyorsa, muhtemelen çok fazladır.”

Eski günlerde, anahtar kelimeleri bağlantı metnine sıkıştırmak yararlıydı.

Google, cümlelerin ve ifadelerin ne anlama geldiğini anlamak için BERT gibi teknolojileri kullandığından, Google’ın anlayabileceği doğal bağlantı metni yazmak mantıklıdır.

Google, arama sorgularını ve web sayfalarını anlamak için BERT’den daha fazlasını kullanır, ben sadece iyi yazılmış doğal dilin neden önemli olduğuna bir örnek olarak BERT kullanıyorum.

BERT’in tüketiciye yönelik resmi 2019 duyurusu, bağlam doğal dili anlamak içindir:

“Özellikle daha uzun, daha diyaloglu sorgular veya “için” ve “to” gibi edatların anlam açısından çok önemli olduğu aramalar için Arama, sorgunuzdaki kelimelerin bağlamını anlayabilecek.

Size doğal gelen bir şekilde arama yapabilirsiniz.”

BERT’in 2018 tarihli resmi bilimle yüzleşme duyurusu, içeriğin anlamını anlamak için “bağlam”ın ne kadar önemli olduğundan bahsediyor.

Bu ne diyor:

“…Önceden eğitilmiş temsiller bağlamdan bağımsız veya bağlamsal olabilir ve bağlamsal temsiller ayrıca tek yönlü veya çift yönlü olabilir.

word2vec veya GloVe gibi bağlamdan bağımsız modeller, kelime dağarcığındaki her kelime için tek bir kelime gömme temsili oluşturur.

Örneğin, “banka” kelimesi, “banka hesabı” ve “nehrin kıyısında” aynı bağlamdan bağımsız gösterime sahip olacaktır.

Bunun yerine bağlamsal modeller, cümledeki diğer sözcükleri temel alan her kelimenin bir temsilini oluşturur.

Örneğin, ‘Banka hesabına eriştim’ cümlesinde, tek yönlü bir bağlamsal model, ‘hesaba değil’ ‘hesaba eriştim’e dayalı ‘banka’yı temsil eder.

Bununla birlikte, BERT, derin bir sinir ağının en altından başlayarak hem önceki hem de sonraki bağlamını kullanarak “banka”yı temsil eder – “hesaba eriştim” – derin bir sinir ağının en altından başlayarak onu derinlemesine çift yönlü hale getirir.

Açıkçası, bağlam ve doğal dil Google’ın algoritması için önemlidir. Az önce Google’ın algoritmalarından biri olan BERT hakkında yazdıklarımla, Google’ın çapa metninin nasıl yazılacağına dair tavsiyesi ek bir anlam katmanı kazanıyor:

“Mümkün olduğunca doğal yazın…”

4. Bağlantıları Zincirleme

Zincirleme bağlantılar, her bağlantılı kelimenin bağlantılı sayfanın ne hakkında olduğunu yeterince iletmemesi için birbirine yakın bağlantılar eklediğinizde anlamına gelir.

Ek olarak, bağlantıları zincirlediğinizde, bir bağlantıyı çevreleyen ve bağlantı için bağlam sağlayan metin kaybolur.

Google’ın yeni kılavuzu şunları açıklıyor:

“Halkaları yan yana zincirleme; okuyucularınızın bağlantıları ayırt etmesi daha zordur ve her bağlantı için çevreleyen metni kaybedersiniz.”

Bu tavsiye, Google’ın anladığı geçerli HTML yazmak için HTML öğelerinin ve başlıklarının doğru kullanımının ne olduğunu anlamaya kadar gider.

Yine, Mozilla’nın HTML ile ilgili geliştirici sayfalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim.

Arama Optimize Edilmiş Bağlantılar

Google’ın bağlantılar için en iyi uygulamalara ilişkin yeni genişletilmiş kılavuzunda yer alan pek çok ilginç bilgi var.

Okumak için kesinlikle zaman ayırmaya değer.

Google’ın genişletilmiş kılavuzunu okuyun:

Google için en iyi uygulamaları bağlayın

Shutterstock/Asier Romero’dan öne çıkan görsel