Yapay zeka hızla ilerliyor ve işyerini nasıl dönüştüreceğine dair soruları gündeme getiriyor.

GPT-4 gibi geniş dilli modeller makaleler, e-postalar ve kodlar üretebilir ve bu da pek çok kişinin belirli işlerin yakında otomatik hale getirilip getirilemeyeceğini merak etmesine neden olur.

Yapay zekanın işler üzerindeki potansiyel etkisini daha derinlemesine incelemek için Cincinnati Üniversitesi Lindner İşletme Fakültesi’nde profesör olan Ph.D. Craig Froehle ile konuştuk.

Yakın tarihli bir University of Cincinnati makalesinde yapay zekanın iş dünyasının geleceğindeki rolü hakkında değerli bilgiler paylaşan Froehle, bu kritik konuya incelikli bir bakış açısı getiriyor.

Özel röportajımızda Froehle aşağıdaki konulara değiniyor:

  • Beyaz yakalı işlerde yapay zekanın mevcut ve gelecekteki rolü.
  • Yapay zekaya karşı en savunmasız işler.
  • Yapay zeka odaklı bir dünyada yaşam boyu öğrenmeye duyulan ihtiyaç.
  • Yapay zekayı çevreleyen etik hususlar.
  • Önyargı ve şeffaflığın önemi ile ilgili endişeler.

Bu makale, yapay zekanın dijital pazarlama ve SEO meslekleri üzerindeki etkisini, yapay zeka ekonomisinde ortaya çıkan rolleri ve bu yeni çalışma çağında hem çalışanların hem de işletmelerin sorumluluklarını keşfederek Froehle’nin röportajından elde edilen bilgileri derinlemesine inceliyor.

Yapay Zeka İşleri Ortadan Kaldırmayacak Ama Birçoğunu Yeniden Şekillendirecek

Yapay zeka araçları insan yazısını ve yaratıcılığını taklit edebilirken, Froehle bunların bir süre sonra çoğu işin yalnızca kısmen yerini alacağına inanıyor.

“Bu modeller, içeriği hızlı bir şekilde ürettikleri için beyaz yakalı çalışanları muhtemelen daha üretken hale getirecek, ancak yakın zamanda pek çok işi ortadan kaldırmayacaklar. İş içindeki görevler? Evet, biraz. Ama bütün işler? Daha az ihtimalle.”

Froehle’ye göre yapay zeka, orijinal düşünmeyi gerektirmeyen tekrarlayan, kurallara dayalı görevlerde en iyisidir.

Şimdilik, yaratıcı çalışma ve eleştirel analiz hala insan gözetimi gerektiriyor.

“Eğitim ve deneyime sahip birinin modelin ne ürettiğine bakması ve kullanıma uygunluğunu değerlendirmesi gerekiyor.”

Bu, AI’nın işleri ortadan kaldırmaktan çok yeniden şekillendireceği anlamına gelir. Araçlar, ezbere dayalı görevlerin üstesinden gelebilir ve çalışanların daha yüksek değerli sorumluluklar için zamanını boşaltabilir.

Yapay Zeka Düşüncenin Yerini Alamaz

OpenAI’nin GPT-4’ü ve Google’ın Bard’ı gibi AI araçlarındaki hızlı gelişmelere rağmen Froehle, bu AI modellerinin dürüstçe “düşünmediğini” vurguladı.

“Bu araçlar, beyaz yakalı işçilerin günlerini dolduran pek çok görev için zaten faydalı yardımcılar. Ancak yaratıcı görevler ve eleştirel düşünme, analiz ve hatta çok fazla teknik çalışma gerektiren işler, yine de modelin üretilen çıktısının kalitesini doğrulamak için uzmanlığa sahip birini gerektiriyor.”

Başka bir deyişle, AI tamamen işlerin yerini alacak şekilde ayarlanmadı, ancak işler içindeki belirli görevleri, özellikle daha prosedürel ve daha az yaratıcı olanları artıracak şekilde ayarlandı.

AI İş Risk Spektrumu

Hangi işlerin en savunmasız olduğu sorulduğunda, Froehle kodlama ve içerik oluşturmayı işaret etti.

“İnternette hali hazırda mevcut olanı kopyalayarak veya öykünerek içeriğin oluşturulabileceği herhangi bir görev, bu LLM’ler için kolay seçimdir. Temel kodlama bunun mükemmel bir örneğidir.”

Kurallar görece kalıplaşmış olduğundan, sosyal medya gönderileri gibi temel metin ve görüntü oluşturma için de aynı şey geçerlidir.

“Oldukça tekrarlanabilir kurallara veya kılavuza göre içerik üreten ve orijinalliği düşük olan görevler, muhtemelen yapay zeka araçlarına en hızlı şekilde devredilecek görevlerdir.”

Bununla birlikte, AI’nın hala bir markanın (veya bireyin) veya benzersiz sesinin kopyalanmasını mükemmelleştirmediğini not etmek önemlidir.

Sorumlu AI Dağıtımı

Froehle, şirketler yapay zekayı uygulamak için yarışırken, eğitim verileri ve çıktı doğrulama konusunda özen gösterilmesini istiyor.

Eğitim verileri için web’i kazımanın telif haklarını ve fikri mülkiyet haklarını ihlal edebileceği konusunda uyarıyor.

“Eğer [comedian Sarah Silverman] Başarılı olursa, yapay zeka model oluşturucuları için önemli bir solucan kutusu açacak,” dedi Froehle, Silverman’ın GPT-3’ün malzemesini kullanması nedeniyle OpenAI’ye karşı açtığı son davaya atıfta bulunarak.

Froehle ayrıca, kullanıcıların AI tarafından oluşturulan içeriği herkese açık olarak yayınlamadan önce dikkatlice incelemeleri gerektiği konusunda da uyardı.

İtibar ve yasal riskleri önlemek için kapsamlı doğrulama süreçleri esastır.

“İçeriğin boyutuna ve karmaşıklığına bağlı olarak, bu görev gerçekten zor olabilir ve şu anda bu incelemeyi otomatikleştirecek iyi araçlarımız yok.”

Froehle, bir çözümün yalnızca şirketinizin dahili verilerini kullanarak bir model oluşturmak olduğuna dikkat çekiyor.

“Son zamanlardaki bir trend, şirketlerin yalnızca kendilerinin kullanacakları eğitim modelleri için dahili verilerini kullanmaları oldu ve bu, ileride çok daha yaygın olabilir.”

Geleceğe Hazır Çalışan

Froehle, yapay zekanın benimsenmesi sırasında talepte kalmak için sürekli beceri geliştirme ve uyum sağlamaya teşvik ediyor.

“Bir şirketteki rolünü ‘geleceğe uyarlamak’ isteyen biri, mümkün olduğunca uyarlanabilir olsa iyi olur.”

Şirketlerin, çalışanları yeni sorumluluklar için yeniden eğitmeye de büyük yatırımlar yapması gerektiğine inanıyor.

“Çalışanlarına kendini adamış kuruluşların, çalışan eğitimine ve becerilerini artırmaya yatırım yapması gerekecek ve çalışanlarını yeteneklerine uygun rollere taşımaya yardımcı olmak için her zamankinden daha fazla çalışmaları gerekecek.”

Kolejlerle ortaklıklar gerekli eğitim programlarını sağlayabilir.

Froehle, uygun eğitimden başka bir şeye yatırım yapmanın riskleri konusunda uyarıda bulunuyor.

“Yapay zeka araçları ne kadar hızlı gelişirse gelişsin, bu şekilde yatırım yapmayan şirketlerin çalışan devir giderlerini çok kısa bir süre içinde ikiye veya daha fazla görmeye başladığını hayal edebiliyorum.”

Gelişmekte Olan Yapay Zeka Ekonomisi

Froehle, yapay zeka daha gelişmiş ve sıradan hale geldikçe hızlı mühendislik, yapay zeka model oluşturucular ve içerik doğrulayıcılar gibi yeni işlerin ortaya çıktığına dikkat çekti.

Ayrıca, işletmelerin süreçlerinde insanların rolünü yeniden düşünebilmeleri durumunda, çalışanlar için artan verimlilik gibi yapay zekanın potansiyel faydalarının altını çizdi.

Ancak, AI’nın olası kötüye kullanımı konusundaki endişelerini dile getirdi.

“Yanlış bilginin doğru bilgiden daha hızlı yayıldığını biliyoruz, en azından sosyal medya aracılığıyla, bu nedenle kötü aktörler, genel halkın beceriksizliğinden veya gördüklerini, duyduklarını eleştirel bir şekilde değerlendirme konusundaki ilgisizliğinden yararlanarak modern toplumu kolayca istikrarsızlaştırmaya başlayabilir. ve ailelerine, arkadaşlarına ve takipçilerine vermeden önce okuyun.

Endişelerine rağmen Froehle, AI ile çalışmanın geleceği konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

“Bence bu modellerin olumlu potansiyeli ve önümüzdeki yıllarda göreceğimiz on binlerce nesil son derece ilgi çekici. Üretken yapay zekanın artılarını artırırken eksilerini elimizden geldiğince azaltacak bilinçli bir mevzuat tasarlanabilseydi harika olurdu.”

Yapay zeka gelişmeye devam ederken, işin geleceği şüphesiz dönüşecek. Anahtar, bu araçları tamamen değiştirmek yerine yeteneklerimizi geliştirmek için uyarlamak ve bunlardan yararlanmaktır.

Karar

Uygun şekilde kullanılırsa, AI insan yeteneklerini artırabilir. Ancak yine de yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi tam olarak tekrarlamıyor.

Dikkatli bir uygulama ile yapay zeka, çalışanları işe yaramaz hale getirmeden verimliliği artırabilir.

Karar, AI’nın tekrar eden görevleri otomatikleştirerek işlerin yerini almayacağı, ancak birçoğunu yeniden şekillendireceği yönünde.

İşçiler, sürekli öğrenme yoluyla uyum sağlamalı ve şirketler, işten ayrılmayı önlemek için yeniden eğitime yatırım yapmalıdır.

Hızlı mühendisler gibi yeni roller ortaya çıkıyor, ancak önyargı ve kötüye kullanımla ilgili etik riskler, yapay zekanın sorumlu bir şekilde benimsenmesini gerektiriyor.


Öne Çıkan Görsel: Stokkete/Shutterstock