Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, tabiattaki yaşayan türlerinin tek ekosistem içinde birbirleriyle etkileşim içinde yaşamlarını sürdürmeleri, türlü hariç etkenlerden korunmaları ve rehabilitasyonları için icraat yürütüyor.


Bu kapsamda koruma altına kırılan yaban hayvanlarının yer aldığı Kara Avcılığı Kanunu ek listeleri, konusunda uzman öğretim üyeleri ve Genel Müdürlük uzmanlarından oluşan komisyon marifetiyle güncellenerek Resmi Gazete’nin 10 Ağustos 2022 tarihli sayısında yayımlandı.


Yaban hayvanı türü sayısı 785 olarak kayıtlara geçti


Buna göre, Türkiye’deki yaban hayvanı türü sayısı 785 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 154 türün memeli, 490 türün kuş ve 141 türün sürüngen olduğu belirlendi.


Yaban hayvanı türleri içindeki memelilerden 123, kuşlardan 386 ve sürüngenlerden 141 olmak üzere toplam 650 tür Bakanlığın koruması altında bulunuyor. 10’u memeli ve 103’ü kuş olmak üzere toplam 113 tür ise karada hayvanı olarak listelendi.


1,2 milyon hektar alanda koruma çalışması


Nesli tehlike altında olan türlerin korunması ve geliştirilmesi ülke biyoçeşitliliği açısından yetişkin önem taşıyor. Bu türlerin korunması için 85 yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilirken buralarda hedef türlerin sayısının artırılması amaçlanıyor.


Toplam alanı 1,2 milyon hektarı bulagan sahalar, yasal mevzuatla koruma altına alınarak, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği korumakla yükümlü olduğu türler için tescil edildi.


Söz konusu alanlarda, su kuşları, kızıl geyik, yaban keçisi, karaca, Anadolu yaban koyunu, ahu, nişan ceylanı, çengel troleybüs nişan keçisi, fasone sırtlan, geyikgillerden, nişan horozu, sülün, toy, kara akbaba, kumluk varanı, karakulak, Fırat kaplumbağası ve bozayı gibi türler korunuyor.


Yaban hayvanı türlerinin ve popülasyon büyüklüğünün tespiti için hedef türü yetişkin memeli olan 62 yaban hayatı geliştirme sahasında, her yılın eylül-şubat aylarında envanter çalışması yapılıyor.


Bu yıl 105 1000 kanatlı hayvan doğaya bırakıldı


Tabiatta nesli tehlike altındaki türlerin yok olmasının önüne geçilmesi için üretim faaliyetleri dahi sürme ediyor. Bu amaçla Türkiye’nin bazen yörelerinde türlü türlerin üretildiği 12 üretme istasyonu kuruldu. Bu alanlarda kızılgeyik, geyikgillerden, ahu, Anadolu yaban koyunu ve Hatay nişan ceylanı üretiliyor.


Söz konusu istasyonlarda son 20 yılda 2 1000 300 memeli yavrusu elde edilerek, yaklaşık 2 1000 yaban hayvanı doğaya salındı.


Türkiye’dahi kanatlı hayvanlara yönelik dahi 6 keklik, 2 sülün ve 1 nesli tehlike altında olan kelaynak kuşu için üretim istasyonu faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerde üretilen kanatlı hayvanlardan yerde yıl 81 1000 keklik ve 24 1000 sülün olmak üzere toplam 105 1000 kanatlı hayvan doğaya bırakıldı. Nesli tehlike altında olan kelaynak kuşlarının sayıları ise yapılan çalışmalarla 22 yılda 42’takt 300’açınık çıkarıldı.


Bakanlık, su ürünlerine yönelik dahi orman içi sulardaki tabiî alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, gen kaynakların korunması, tabiî türlerin tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik icraat yapıyor. Bu kapsamda, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi için yürütülen “Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması” projesiyle 18 yılda yaklaşık 34 milyon alabalık tabiî yaşam ortamlarına bırakıldı.


Yaban hayvanlarına 7 1000 300 ton yenilebilir desteği


Üretim çalışmalarının yanı sıra yaban hayatının desteklenmesi ve rehabilitasyonu çalışmaları bile yapılıyor. Türkiye boyutlarında kurulu 11 yaban hayvanı rehabilitasyon merkezindeki icraat, üniversitelerin veteriner fakülteleriyle iş birliği içinde yürütülüyor. Bu kapsamda 9 yılda apatit türlü nedenlerle yaralanan 38 1000 631 yaban hayvanı, tedavi ve rehabilite edilerek tabiî ortamına bırakıldı. Bu yıl ise 8 1000 705 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı.


Ayrıca, mevsim şartlarının ağır geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının yoğun durduğu noktalara su ve yem bırakılarak hem yerde hayvanların yerleşim yerlerine inmesi önlendi hem dahi türlerin zorlu festival en rengi zararla atlatmaları sağlandı. Bu kapsamda, ülke boyutlarında 7 sondaj, 5 gölet kuyusu, 901 tane su yalağı yapımı tamamlandı. Son kış döneminde yurt genelinde 2,4 ton yem tabiata bırakıldı. Son 8 yılda ise yaban hayvanlarına 7 1000 300 ton yenilebilir desteği sağlandı.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.