İnternet hizmeti alırken biz kullanıcıların yaşadığı en büyük sorun suratın kâfi olmaması idi. İnternet servis sağlayıcılarının ‘e kadar’ sözü ile sorumluluk almadığı bu alanda yıllar sonra yeni bir düzenleme yapıldı. Buna nazaran artık vaad edilen suratı alamayan kullanıcı şartsız cayma hakkına sahip olacak.

Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu BTK‘nın elektronik haberleşme dalına ait tüketici hakları yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, internet erişim hizmetlerinde mukavele özetinde yer alan ilgili adreste sunulacak hizmete ait duyurulan bilgi suratları da dikkate alındığında BTK tarafından yapılacak sürat ölçümlerine ait düzenlemelerde tespit edilen kriterlerin sağlanamaması halinde; abone tarafından rastgele bir cayma bedeli ödenmeksizin taahhütlü abonelik feshedilebilecek.

İşletmeci ile abone ortasında belirlenen taahhüt müddeti 24 ayı geçemeyecek. Tüketiciye kontratta; taahhüdün müddeti, tarifenin taahhütsüz fiyatı ve varsa taahhüt mühleti boyunca ödenecek ortalama aylık fiyatı, fesih halinde abone tarafından katlanılmak zorunda kalınabilecek fiyatlara ait azami ve minimum cayma bedeli konusunda bilgi verilecek.

Yeni düzenlemeler de geldi

İşletmeciler, taahhüt alınmadan evvel farklı bir sayfa olarak kolay ve anlaşılabilir bir taahhüt özetini tüketicinin bilgilendirilmesini teminen ispatlanabilir bir biçimde tüketiciye sunacak.

Elektronik haberleşme işletmecileri, tarifelerini tüm mecralarda tıpkı ve tekil bir isimle tanıtacak. Her bir tarife için, tekil bir isim belirlenecek ve abonelerin tarifelere dair ayrıntılı bilgilere kelam konusu tekil ismi kullanarak erişebilmesine imkân sağlanacak.

İşletmeciler, internet sayfalarında hala uygulamada olan tanımların yanı sıra son 2 yıl içinde yürürlükten kaldırılan tarifelere de yer verecek.

Siz bu hususta ne düşünüyorsunuz? 16 Mbps‘ye kadar internet satıp yalnızca 5 Mbps verebilen internet servis sağlayıcıları bu düzenleme ile yola gelir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.