Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yenilikçi birtakım ataklar ile harekete geçti. 3 Boyutlu Kadastro Projesi kapsamında yeni teşebbüslere başlandı. Metaverse kavramı gitgide hayatımıza daha fazla dahil olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde metaverse kainatta satılan emlakın oranından kelam etmiştik. Artık ise daha ilgi cazip bir gelişme yaşandı. O denli ki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Metaverse ekosistemlerine hazır olmak için harekete geçti. Uçak ve uydu imajları üzerinden 3 boyutlu kent modelleri oluşturmaya başlayan kurum, tapu ve kadastro bilgileri ile binaların mimari projelerini de 3 boyutlu hale getiriyor. Türkiye metaverse ekosisteminde yerini sağlam bir formda oluşturacak.

Tapular metaverse kozmosuna taşınıyor!

Kelam konusu proje çerçevesinde 3 boyutlu kent modelleri, 3 boyutlu kadastro ve tapu bilgileri, binaların mimari projeleri 3 boyutlu hale getirilerek gayrimenkul bedel bilgileri ve adres bilgileri ile birleştirildi. Yani Türkiye akıllı kentler kapsamına uygun olarak dizayn ediliyor. Bu bahisle ilgili pilot vilayet ise Amasya olacak. Amasya şu anda metaverse cihanında sunuma hazır hale getiriliyor.

Bu metaverse cihanında oluşturulan kentte gayrimenkul pazarlama, kentsel dönüşüm, kent planlama, gayrimenkul sigorta, afet idaresi, 3 boyutlu oyun kesimi üzere alanların da temel teknolojik altlığını oluşturacak. Akabinde öbür vilayetlerimizde de kelam konusu çalışmalar başlayacak. İstanbul için ise meraklı bekleyiş kelam konusu.