Osmanlı Devleti’nin en büyük padişahlarından olan Sultan Abdulhamid Han 104. Vefat yıl dönümünde sevgiyle anılıyor. Abdulhamid Han, Osmanlı Devleti’nde 33 yıl hizmette bulunmuştur.

İkinci Abdulhamid Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı ve 113. İslam halifesidir. Osmanlı Devleti’nde 33 yıl hizmet yapmıştır. Bunalımlı bir periyotta tahta gelen Abdulhamid Han, içte ve dıştaki düşmanlarıyla uğraşmış ve devletini en düzgün biçimde idame etmiştir.

Sultan Abdulhamid Han Kimdir?

Sultan Abdülmecid’in oğlu olan Abdulhamid Han, 21 Eylül 1842 yılında İstanbul’da doğdu. 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan vefat etmiş, Abdülmecid’in başka eşi olan ve çocuğu olmayan Piristü validesi bakmış, Abdülmecid’in vefatından sonra Abdulhamid Han’ın eğitimi ile amcası Abdülaziz yakından ilgilenmiştir. Bunalımlı bir periyot geçiren Osmanlı Devleti’nin başına geçen Abdulhamid Han, Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı ve 113. İslam halifesidir.

Gençliği

Sultan Abdülmecid’in oğludur. Şimdi 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan vefat edince, Sultan Abdülmecid’in başka eşi Piristû Bayan Efendi üstlendi. Piristû Bayan Efendi, Abdulhamid’i kendi çocuğu üzere büyüttü. Babasının vefatından sonra yerine geçen amcası Sultan Abdülaziz, başka şehzadelerle birlikte Abdulhamid’in eğitimiyle de yakından ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa seyahatine Abdulhamid’i de beraberinde götürmüştür.

Sultan Abdulhamid Han, Meclis-i Mebusan’ı kapatıp devlet yönetimini eline alıp Ayastefanos antlaşmasını imzaladı. Berlin antlaşması ile kaybedilen toprakların bir kısmını geri aldı.

Abdulhamid Han büyük problemler karşısında bunalan Osmanlı Devleti’ni dahiyane bir siyaset, adalet ve büyük bir kudretle yönetti. İki yüz elli milyon tutan Osmanlı Devleti’nin borçlarını yüz altı milyona indiren Abdulhamid Han, memlekete büyük bir imar faaliyeti ile eğitim öğretim seferberliği başlatmış cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü üzere birçok icraatın birçoklarını kendi şahsi parasından yaptırmıştır.

Ülkenin dört bir yanını demiryolları ile döşeyen Abdulhamid Han, Yunanlıların Girit’te isyan çıkartıp Türkler üzerinde toplu katliam yaptırması üzerine Yunanistan’a harp ilan etti.

Sıkıntı devirde geldi

Musevilerin Filistin’de devlet kurma isteğine karşılık Osmanlı Devleti’nin borçlarının silineceğinin teklifinde bulunan Musevilerin başkanı Theodore Herzl’e karşı Abdulhamid Han, İç ve dış düşmanlar Sultan Abdulhamid Han’ı tahttan indirmek için cephe aldılar. Sultan’ı gözden düşürmek için her türlü iftira atılırken öbür taraftan suikastlar yaptılar. Ermeni asıllı Fransız muharrir Albert Vandal’ın “Le Sultan Rouge=Kızıl Sultan” halinde ortaya attığı iftiraları motamot alanlar ansiklopedilere bunları yazarak genç kuşakları aldattılar.

Filistin’i almak isteyen Musevilerin lideri Herzl’e cevaben;

Ben bir karış bile olsa toprak satmam, çünkü bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu Devleti kanlarını dökerek kazanmış ve yeniden kanları ile mahsuldar kılmıştır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri birer birer Plevne’de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardır. Türk Devleti bana ilişkin değildir, Türk milletinindir. Ben onun hiçbir modülünü vermem. Bırakalım Museviler milyarlarını saklasınlar, benim Devletimin parçalandığı vakit onlar Filistin’i hiç karşılıksız ele geçirebilirler. Lakin yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir vücut üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem”. demiştir.

İslama olan bağlılığı, hoş ahlakı, edep ve hayası, akıl ve adaletiyle bilinen Abdulhamid Han, milleti için gece gündüz çalışmış onun tahtan indirilmesinin üzerinden 10 yıl geçmeden devletin dörtten üçü elden çıkmış. 33 yıl yönetimde kalan Abdülhamit Han, tahtan indirilmesiyle Ortadoğu kan gölüne çevrilmiş Arap alemi siyonizmin kölesi haline gelmiştir.

31 Mart Olayı sebebiyle İttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafından tahttan indirilen Abdülhamid Han, Selanik’e gönderildi (27 Nisan 1909). 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda soğuk algınlığı ve mide rahatsızlığından vefat eden Abdulhamid Han’ın na’şı Çemberlitaş’ta dedesi Sultan II. Mahmut’un türbesindedir.

Sultan Abdulhamid Han’ın yenilikleri

 • Memurlara sicil tutulmaya başlandı
 • Mülkiye (Siyasal Bilgiler), Fakülte seviyesine getirilerek açıldı
 • Eski Eserler Müzesi açıldı
 • Hukuk Fakültesi açıldı
 • Muhasebat Divanı (Sayıştay) kuruldu
 • Hoş Sanatlar Fakültesi açıldı
 • Ticaret Fakültesi açıldı
 • Yüksek Mühendislik Fakültesi açıldı
 • Dârülmuallimât (Kız Öğretmen Okulu) açıldı
 • Terkos Suyu hizmete girdi
 • Bütün yurtta İdadiler (Lise) açılmaya başlandı
 • Ziraat Bankası kuruldu
 • Bursa’da İpekhane açıldı
 • Emekli Sandığı kuruldu
 • Halkalı Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri açıldı
 • Bursa Demiryolu hizmete girdi
 • Aşiret Okulu açıldı
 • Bütün yurtta Rüşdiyeler (Ortaokul) açılmaya başlandı
 • Kudüs Demiryolu hizmete girdi
 • Ankara Demiryolu hizmete girdi
 • Kağıt Fabrikası kuruldu
 • Kadıköy Gazhanesi kuruldu
 • Beyrut’ta liman ve rıhtım inşaa edildi
 • Osmanlı Sigorta Şirketi kuruldu
 • Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi
 • Selanik-Manastır Demiryolu hizmete girdi
 • Şam Demiryolu hizmete girdi
 • Eskişehir-Kütahya Demiryolu hizmete girdi
 • Galata Rıhtımı inşa edildi
 • Beyrut Demiryolu hizmete girdi
 • Darülaceze (Kimsesizler yurdu) hizmete girdi
 • Mum Fabrikası kuruldu
 • Afyon-Konya Demiryolu hizmete girdi
 • Sakız Adası’nda Liman ve Rıhtım inşaa edildi
 • İstanbul-Selanik Demiryolu hizmete girdi
 • Tuna Nehri’nde Demirkapı Kanalı açıldı
 • Şam-Halep Demiryolu hizmete girdi
 • Şişli Etfal Hastanesi hizmete girdi
 • Hicaz Telgraf çizgisi kuruldu
 • Hama Demiryolu hizmete girdi
 • Basra-Hindistan Telgraf sınırı Beyoğlu’na bağlandı
 • Hamidiye Suyu hizmete girdi
 • Dünyanın birinci dişçilik okulunu kurdu.
 • Paris’te İslam Külliyesi kurdu.
 • Selanik’te Liman ve Rıhtım inşaa edildi
 • Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı inşaa edildi
 • Sirkeci Garı ve Haydarpaşa Garı
 • Maden Fakültesi açıldı
 • Şam Tıp Fakültesi açıldı
 • Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açıldı
 • Trablus-Bingazi Telgraf çizgisi kuruldu
 • Konya Ereğlisi’nde demiryolu hizmete girdi
 • Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu
 • Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu
 • Medine Telgraf Çizgisi kuruldu
 • Şam’da Elektrikli tramvay hizmete girdi
 • Hicaz Demiryolu hizmete girdi. 27 Ağustos’ta İstanbuldan kalkan tren, 3 gün sonra Medine’ye ulaştı
 • Pekin’de Üniversite kurdurdu. (Dar’ul Ulum’il Hamidiye = Hamidiye Üniversitesi)
 • Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektirdi.
 • Periyodunda yaptırılan Demiryolları (Hicaz vb.)