Bugün gerçekleşen TCMB Harika Genel Şura Toplantısındaki kararlar gelmeye başladı. İhtiyat akçesi (Kefen Parası) denilen paranın dağıtımı üzere kararlar alındı. İşte ayrıntılar…

Toplantının akabinde yapılan yazılı açıklamalarda, ”Merkez Bankası 2021 yılı devir kârı üzerinden kâr hissesi avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir” sözü yer aldı.

Pay sahiplerine dağıtım başladı

Açıklamanın geri kalanında ise, “45 milyar TL kâr hissesi avans fiyatının, 4.3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır” denildi.

İhtiyat Akçesi ne demek?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası‘nın saf karının yüzde 20 ‘lik bölümünün güç vakitlerde kullanmak üzere ayırması sonucu oluşan paraya ihtiyat akçesi deniyor. İhtiyat akçesi, fevkalâde durumlarda, savaş durumlarında, doğal felaketlerde kullanılması için Merkez Bankası ‘nın bir kenara ayırdığı para olmuş oluyor. İhtiyat akçesi halk ortasında kefen parası olarak da biliniyor. Halkın ihtiyaten sıkıntı durumlarda kaldığı vakit kullandıkları nakdi pahalara binaen “İhtiyat Akçesi” olarak isimlendirilmiştir.

Fakat Temmuz 2019’da kabul edilen bir yasa ile bu durum az değişti. Buna nazaran Merkez Bankası’nın yıllık safi kârının yüzde 20’sini ihtiyat akçesine ayıracağı kararı kaldırıldı ve ihtiyat akçesinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmasına karar verildi. İzlenecek yol ise şu halde değişti: TCMB’nin pay kıymetlerinden yüzde 6 oranında birinci kâr hissesi, hissedarlara dağıtılacak. Bu ödemeden sonra kalan ölçünün yüzde 10’u, “olağanüstü ihtiyat akçesi” yerine, ihtiyat akçesine aktarılacak.

Son yıl kârından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kâra katılarak dağıtılabilecek. Bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş olağanüstü ihtiyat akçelerinin ise son yılın kârından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Şura kararı aranmaksızın Hazineye verilebilecek.