Arama motorlarında dil anlayışının artan kullanımı, konu ve alt konulara göre düzenlenen ve mesajı belirsizlikten uzak bir şekilde ileten içerik yazmaya öncelik vermiştir. Anlamsal HTML, arama motorlarına dizine eklenmesini istediğiniz içeriğin bir web sayfasında tam olarak nerede olduğunu açıkça belirtir; bu nedenle hem SEO hem de web sitesi erişilebilirliği açısından dikkate alınması gerekir.

Açık olmak gerekirse Semantik HTML bir sıralama faktörü değildir. Bu sadece arama motorlarının bir web sayfasının ana içeriğinin nerede olduğunu belirlemesini kolaylaştıran bir şeydir ki bu çok iyi bir şeydir.

Arama Motorları Ana İçeriğe Odaklanır

Google’ın Arama Kalitesi Değerlendirici Yönergeleri, bir web sayfasındaki üç tür içerik arasında ayrım yapar:

  1. Ana içerik
  2. Tamamlayıcı içerik
  3. Reklam içeriği

Ana içerik

Ana içerik, arama motorlarının dizine eklemek ve sıralamak istediği şeydir.

Ek İçerik

Ek içerik, sitede gezinme gibi faydalıdır ancak arama motorlarının indekslemeyle ilgilendiği şey değildir.

Reklam İçeriği

Reklam içeriği aynı zamanda arama motorlarının taramak için bir web sayfasını ziyaret ettiği içerik değildir.

Anlamsal HTML Web Sayfalarının Amacına Ulaşmasına Yardımcı Olur

Ana içerik ile diğer iki içerik türü arasındaki fark, Ek ve Reklam içeriklerinin web sayfasının amacına ulaşmasına yardımcı olmamasıdır.

Yalnızca Ana İçerik, bir web sayfasının amacına ulaşmasına yardımcı olur ve Arama Kalitesi Değerlendirici Yönergeleri’ne göre, değerlendiriciler tarafından daha yüksek Sayfa Kalitesi puanı alanlar bunlardır.

Bu muhtemelen bir sıralama sinyali olmasa da, web sayfasının amacına ulaşan ana içerik oluşturmak hâlâ her yayıncının ve SEO’nun üzerinde çalışması gereken bir hedeftir.

Değerlendiriciler Rehberi Bölüm 1’in en başında şöyle diyor:

“Sayfa Kalitesi (PQ) derecelendirme görevi, siz URL ile ilişkili açılış sayfasını ve web sitesini keşfederken gözlemlerinizi kaydetmek için bir URL ve bir tablodan oluşur.

PQ derecelendirmesinin amacı, sayfanın amacına ne kadar iyi ulaştığını değerlendirmektir.”

Amaca ulaşmanın anahtarı Ana İçeriktedir. Anlamsal HTML, arama motoru tarayıcısının bu ana içeriğe odaklanmasına yardımcı olan şeydir.

Sayfa Yapısı Kavramı – Semantik HTML

SEO’nun bir numaralı kuralı, web sayfalarını arama motorlarının anlamasını kolaylaştırmaktır.

Anlamsal HTML, tüm web sayfasının yapısının düzgün bir şekilde üç bölüme (ana içerik, ek içerik ve reklam içeriği) göre düzenlenebildiği web sayfası içeriğinin en temel düzeyi olabilir.

Anlamsal HTML’den bahsettiğimizde kelimelerin anlamından bahsetmiyoruz. HTML bağlamında “semantik” kelimesi, bir web sayfasının bileşen parçalarına ayrılmış anlamı ile ilgilidir.

Tıpkı bir vücudun kafa, gövde, kollar ve bacaklardan oluşması gibi, bir web sayfası da parçalardan oluşan bir koleksiyondur.

Bir web sayfasının tipik yapısı şuna benzer:

  • Başlık (logonun bulunduğu üst kısım)
  • Navigasyon
  • Ana içerik
  • Altbilgi

Ana İçerik denilen kısmı görüyor musunuz? Bir web sayfasını indekslerken arama motorlarının en çok ilgilendiği kısım burasıdır. Arama Kalitesi Değerlendiricileri Yönergelerinin atıfta bulunduğu kısımdır.

Bir web sayfasını dizine eklerken, arama motorları gezinme, alt bilgi, reklam, kenar çubukları veya başlık bölümlerini umursamaz. Ana içeriğin indekslenmesini önemsiyorlar.

Anlamsal HTML, arama motorlarına ana içeriğin tam olarak nerede bulunduğunu söyler, böylece indeksleyici onu yakalayabilir ve sıralayabilir.

HTML Öğesi

Bir arama motoruna, bir web sayfasındaki hangi içeriğin dizine ekleneceğini söylemek,

HTML öğesini kullanmak kadar kolaydır.

öğesi, ana içeriğin başladığı yeri işaretlemek için bir açılış etiketine (
) sahiptir.

Ayrıca ana içeriğin bittiği yeri işaretlemek için bir kapanış etiketi () bulunur.

Bir web sayfasında yalnızca bir bölüm bulunabilir.

Ana içeriğinizin başladığı bölümde

öğesini bırakmanız yeterlidir. Daha sonra içeriğin ana bölümünün nerede bittiğini belirtmek için kapanış HTML
öğesini kullanın.

Bu, arama motorlarının ana içeriğe ulaşmasını ve onu dizine eklemesini son derece kolaylaştırır.

Bu harika, değil mi? Eh, daha da iyi oluyor.

Bir sayfayı bileşen parçalarına bölmek için birkaç anlamsal HTML öğesi daha vardır.

öğesi, sayfanın üst kısmında logonun ve belki de bir arama çubuğunun bulunduğu alanı belirtmek için kullanılabilir. Genellikle gezinme alanının üzerinde bulunan bölümdür.

öğesi aynı zamanda başlıkların (H1, H2, vb.) etrafına sarmak için de kullanılabilir, ancak bu gerçekten gerekli değildir.

içindeyse,

öğesinden sonra