Tüm dünyanın konuştuğu Rusya-Ukrayna savaşı, hiç elbet Türkiye için de son derece kritik bir ehemmiyete sahip. Lakin bu haberimizde savaşın ülkemize olması mümkün tesirlerinden fazla neden çıktığına dair bir tahlil yapmış olacağız. Esasen buna bir savaş değil direkt olarak işgal demek daha gerçek olacaktır. Zira iki ülke ortasındaki bariz güç farkı, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı koymasını engelliyor.

Putin Ukrayna’dan ne istiyor? İşte 5 başlıkta işgalin gerisinde yatan sebepler!

Pekala lakin Vlademir Putin Ukrayna’yı neden işgal etti? Haberimizde Rusya’nın Ukrayna işgalini kıymetlendirecek ve bunu 5 başlık altında toplamış olacağız.

1- Ukrayna hükümetinin batı taraflı siyaseti

Ukrayna Devlet Lideri Zelenski, iktidara geldiği günden bu yana batı yanlısı siyasetler güdüyor. Avrupa Birliği ile yakın bağlar kuran Zelenski, ülkesini NATO’ya sokarak Rusya’ya karşı daha inançlı hale gelmek istiyordu. Ama bu durum Vlademir Putin’in gözünden kaçmadı ve Ukrayna’nın NATO sevdasını Rusya’nın güvenliğine alışılmamış olarak kıymetlendirdi.

2- Ukrayna topraklarında bulunan Rus nüfus

Ukrayna topraklarında bugün milyonlarca Rus bulunuyor. Hatta o denli ki birtakım kentlerdeki Rus sayısı Ukraynalılara nazaran daha fazla. Bu duruma dikkat çeken Putin, Rusların fazla olduğu bölgelerin Ukrayna hakimiyetinde olmasını hazmedemiyor.

3- Ukrayna’nın esaslı bir devlet olamaması

Putin’e nazaran Ukrayna hiçbir vakit esaslı bir devlet olamadı. Geçmişten günümüze iç karışıklıklar, yolsuzluklar ve ihtilaller ile boğuşan Ukrayna, Putin nezdinde devlet olmayı hak etmiyor.