Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ‘Açık Mektup‘ gönderdi. Mektupta, , “Fiyat istikrarını sağlayacak ve sürdürecek adımların başarısı için iktisat siyasetleri ortasındaki ahenk ve toplumsal mutabakatın mümkün olan en geniş tabanda oluşturulması gereklidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir fiyat istikrarı için muvaffakiyet potansiyeli her zamankinden fazladır. Mali disiplin duruşunun enflasyonla gayrete verdiği takviyenin yüksek olması beklenmektedir” denildi.

İşte mektuptaki sözler

– ”Birincisi, kur muhafazalı hesaplar ve gibisi araçlar ile Türk lirası tasarruflar teşvik edilecek ve getirilerinin alternatiflerine nazaran geride kalmasına müsaade verilmeyecektir. Kur muhafazalı tasarruf araçlarının, yıllardır tahlile kavuşturulamayan çok kısa vadeli mevduat yapısının vade uzatımı dönüşümüne de takviye olacağı daha şimdiden anlaşılmaktadır. Zarurî karşılıklar ve kur muhafazalı mevduat kararlarımız ile liralaşma sürecinin orta vadede fiyat istikrarına kalıcı katkı sağlamasını beklemekteyiz.

– İkincisi, TCMB likidite ve karşılık operasyonlarında Türk lirası araçlara geçişin kademeli bir halde yönetilmesidir. Para takas süreçlerinin toplam fonlama içerisindeki hissesinin azaltılması başta olmak üzere, Türk lirasına erişimde Türk lirası cinsi teminat ve araçlar önceliklendirilecektir. Zarurî karşılık siyasetlerinde da bu unsur gözetilecektir.

– Üçüncüsü, enflasyon ile çabada üretim kapasitesini geliştirerek kalıcı kazanımlar sağlayabilmek için, cari dengeyi destekleyen ve döviz kazandırıcı bölümlere yönelik fonlama muhtaçlıklarının uygun vadelerle lira cinsinden karşılanabilmesi değer arz etmektedir. Kelam konusu gayelere odaklanmış kredilerin takviyesiyle üretimin finansmanında dış borçlanmaya bağımlılık en aza indirilerek, kurların özgür piyasa şartlarında ve ekonomik temeller etrafında uzun periyotlu istikrarı için gerekli şartlar sağlanacaktır.

Fiyat istikrarını sağlayacak ve sürdürecek adımların başarısı için iktisat siyasetleri ortasındaki ahenk ve toplumsal mutabakatın mümkün olan en geniş tabanda oluşturulması gereklidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir fiyat istikrarı için muvaffakiyet potansiyeli her zamankinden fazladır. Mali disiplin duruşunun enflasyonla gayrete verdiği dayanağın yüksek olması beklenmektedir. Vergilendirme stratejilerinin fiyat istikrarı gayeleriyle tam uyumlu hale getirilmesi ve ticarette fiyat rekabetini engelleyen ögelere karşı Kamunun kontrol, nezaret ve düzenleme kapasitelerinin faal kullanımı; fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilebilmesi için değerini müdafaaya devam edecektir.’