Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıyeten bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk” vesîka gecesi de denir.

Berat Gecesinin değeri nedir?

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler karara bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

Berat gecesine ilişkin beş haslet vardır:

  • Her kıymetli iş bu gecede ayırdedilir.
  • O gecedeki ibadetin fazileti büyüktür.
    İlâhi rahmet yayılır.
  • Mağfiret gecesidir.
  • O gece, Resûlullah Muhammed Mustafa (SAV) ’a şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Zira, Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban’ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, ondördüncü gecesi yeniden istemiş, üçte biri daha verilmiş, onbeşinci gece tekrar talep etmiş, bu gece şefaatın tamamı ihsan edilmiştir. Bu şefaatten yoksun olanlar, devenin ürküp kaçtığı üzere Allah’tan kaçanlardır. (bk. er-Râzî ve Ebussuud Efendi Tefsirleri, ed-Duhân Mühleti 3. ve 4. âyetlerin tefsiri; Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1959, III, 904, 905)

Berat gecesi neler yapılmalıdır?

Berat gecesi hakkında Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu vakit, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Zira o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Bu türlü olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

Cenab-ı Hakk, Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, sahiden uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir buyrukla ayırt edilir.(Duhan, 44/1-4) Bu türlü bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

Kandilinizi tekrar tebrik hayırlara vesile olmasını dileriz. Dua ile…