Google, yeni web sayfalarından ve mevcut web sayfalarındaki değişikliklerden Google’ın en iyi şekilde nasıl haberdar edileceğine ilişkin gereksinimleri değiştirmek için iş ilanı yapısal veri kılavuzunu güncelledi.

Google İş İlanı Yapılandırılmış Veri Kılavuzu

Google’ın iş ilanı yapılandırılmış veri kılavuzu, yayıncıların, aramadaki etkileşimli iş listeleri aracılığıyla Google Arama sonuçlarında gelişmiş görünürlük elde etmeye uygun hale gelmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca iş ilanı yapılandırılmış verilerinin eklenmesi, test edilmesi ve sürdürülmesi sürecine ilişkin bir genel bakış da sağlar.

Yeni iş ilanı web sayfalarını ve mevcut sayfalarda yapılan değişiklikleri Google’a bildirme yeteneği özellikle önemlidir; bu, SERP’lerde mevcut olan en alakalı ve faydalı iş ilanlarını sunarak yayıncılara fayda sağlar.

Google’a Bildirim Yönergesindeki Değişiklikler

Kılavuzdaki değişikliğin amacı, yayıncıların değişiklikleri ve yeni web sayfalarını Google’a nasıl bildirebileceklerini açıklığa kavuşturmaktı. Ne yapılacağına dair rehberlikte bir değişiklik yok gibi görünüyor, ancak site haritalarının kullanımının nasıl vurgulandığı ve teşvik edildiği konusunda bir değişiklik var.

Kılavuzun önceki sürümünde Google, anında taranması gereken sayfaları Google’a doğrudan bildirmek için kullanıcıları “site haritaları yerine” Dizine Ekleme API’sine güvenmeye teşvik ediyordu.

Önceki kılavuzda şunlar belirtildi:

“Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak Google’ı bilgilendirin:
İş ilanı URL’leri için site haritaları yerine Dizine Ekleme API’sini kullanmanızı öneririz çünkü Dizine Ekleme API’si, site haritasını güncellemek ve Google’a ping göndermek yerine Googlebot’un sayfanızı taramasını ister. Ancak yine de sitenizin tamamını kapsayacak şekilde bir site haritası göndermenizi öneririz.”

Bir sonraki cümle sitenin tamamı için bir site haritası gönderilmesini tavsiye etse de, “site haritaları yerine” Dizine Ekleme API’sinin kullanılması önerisi site haritalarının kullanımını caydırıyor gibi görünüyor.

Güncellenen kılavuz, “yerine” ifadesini “ve” sözcüğüyle değiştirerek iki cümle arasındaki çelişki görünümünü düzeltiyor.

Artık şöyle yazıyor:

“Dizine Ekleme API’sini kullanarak ve bir site haritası göndererek Google’ı bilgilendirin. İş ilanı URL’leri için site haritaları yerine Dizine Ekleme API’sini kullanmanızı öneririz çünkü Dizine Ekleme API’si Googlebot’un sayfanızı daha erken taramasını sağlar. Taranacak yeni bir URL’yi veya bir URL’deki içeriğin güncellendiğini Google’a bildirmek için Dizine Ekleme API’sini kullanın.”

Güncellenen kılavuz artık hem Dizine Ekleme API’sinin hem de site haritasının kullanılmasını önerirken, Dizine Ekleme API’sinin daha hızlı olduğunu da açıklıyor.

Bir GET isteğiyle site haritasındaki değişikliklerle ilgili olarak Google’a “ping atılması” ile ilgili tüm ifadelerin kaldırılmasına ek olarak, sayfanın aşağısındaki iki pasajda da benzer değişiklikler var.

Bu açıklama:

“Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak Google’ı bilgilendirin:”

Şu şekilde değiştirildi:

“Google’ı değişikliklerden haberdar edin:”

Bu değişiklik, yayıncıların hâlâ bir site haritası kullanması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor ve aynı zamanda hızlı tarama için Dizine Ekleme API’sinin kullanılmasını öneriyor.

Google ayrıca site haritasının taranmasını sağlamak için GET isteği kullanma önerisini de kılavuzdan kaldırdı:

“Dizine Ekleme API’sini kullanmıyorsanız aşağıdaki URL’ye bir GET isteği göndererek Google’a yeni bir site haritası gönderin:

https://www.google.com/ping?sitemap=https://www.example.com/sitemap.xml”

Güncellenen İş İlanı Yapılandırılmış Veri kılavuzunu buradan okuyun:

İş Arama için iş ilanı (JobPosting) yapılandırılmış verileri

Shutterstock/object_photo’dan Öne Çıkan Görsel