Google, hassas dünya olayları sırasında veya bu olaylarla ilgili olarak daha fazla platformda yayınlanan reklamları ve içerikleri daha iyi ele almayı amaçlayan Hassas Olaylar Politikasını yayıncılara yönelik olarak genişleten bir güncelleme duyurdu.

Yeni politika, Şubat 2024’te yürürlüğe girecek ve belirli istismar amaçlı veya duyarsız reklamları ve içerikleri yasaklamak amacıyla nelerin “hassas olay” teşkil ettiğini daha net bir şekilde tanımlayacak. Google’ın reklamlar ve YouTube’dan para kazanmaya yönelik politikaları zaten mevcut olsa da bu, kısıtlamaları Google’ın yayıncı ağına da genişletiyor.

Hassas Olayların Tanımlanması

Güncellenen politikaya göre hassas olay, Google’ın öne çıkan ve para kazandıran özelliklerdeki duyarsız içeriği azaltırken yüksek kaliteli, alakalı bilgiler sağlama yeteneği açısından önemli bir risk oluşturan, öngörülemeyen veya beklenmedik bir durum olarak tanımlanmaktadır.

Hassas olaylar; sivil acil durumlar, doğal afetler, halk sağlığı krizleri, terörizm, çatışma veya kitlesel şiddet gibi büyük sosyal, kültürel veya politik etkiye sahip olayları içerir.

Bu tür etkinlikler sırasında Google, yanlış bilgi, sahtekarlık ve diğer yağmacı uygulamalarla ilgili riskleri gidermek için harekete geçebilir.

Yasaklanan İstismar Uygulamaları

Güncellenen politika, hassas olaylar sırasında fiyat şişirme, trafiğin yanlış yönlendirilmesi ve mağdurun suçlanması gibi yasaklanmış uygulamalara yer vermektedir. Google’ın, hassas olayların finansal kazanç amacıyla istismar edilmesine karşı koruma sağlayan politikaları uzun süredir yürürlüktedir.

Google’ın Sorumlu Reklamcılık Taahhüdü

Google’ın reklamlara yönelik uygunsuz içerik politikasında yaptığı güncelleme, dünyadaki önemli olaylar sırasında bir denge kurmayı amaçlıyor.

Şirket bir yandan bilgiye zamanında erişim sağlamayı ve çevrimiçi içerik ve hizmetleri destekleyen gelir akışlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Ancak Google, reklam platformlarında yanlış bilgi ve istismarın sınırlandırılmasına yönelik artan taleplerle karşı karşıyadır.

Reklamlara ve YouTube’dan para kazanmaya ilişkin kısıtlamalar yeni politikalar olmasa da, bunların yayıncıları kapsayacak şekilde genişletilmesi, Google’ın istismarı sınırlama yönünde artan çabalarını gösteriyor.

Reklamverenler ve yayıncılar açısından, değişen politikalara uyumlu kalabilmek için yakından dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanıcılar açısından ise kuralların zararlı reklamları en önemli anlarda ne kadar etkili bir şekilde engellediği görülecek.


Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Chay_Tee