Tron (TRX), süreç sayısında ve akıllı mukavele etkinliğinde istikrarlı bir artış ölçüyor ve şu anda Pay Delili (PoS) blok zincirindeki toplam süreçlerin %60’ından fazlasını oluşturuyor.

Akıllı kontratlar, Tron (TRX) süreçlerinin %60’ından fazlasını etkiliyor!

Spesifik olarak, bu içeriği hazırladığımız vakitlerde, Tron (TRX) için toplam kümülatif süreç sayısı 2.940.311,757 idi. Bu süreçlerin 1,793,930,515’i akıllı kontratlar tetikledi. Başka bir deyişle, TRONSCAN tarafından yapılan bilgi tahliline nazaran Tron süreçlerinin %62’si akıllı kontratlarla ilgiliydi.

Bilhassa, akıllı mukavelelerle ilgili süreçlerin sayısı, toplam kümülatif süreç sayısındaki artış eğilimiyle birlikte vakit içinde istikrarlı bir halde arttı. İki yıl evvelki kadar yakından takip etmese de akıllı mukavele süreçleri toplam kümülatif süreç sayısında değerli bir hisseye sahip.

CoinMarketCap bilgilerine nazaran, yazının yazıldığı sırada Tron’un fiyatı yedi gün öncesine nazaran %1,5 ve bir evvelki aya nazaran %5,59 düşüşe işaret ederek 0,06 ABD dolarıydı. Karşılaştırıldığında, TRX tokeni 15 Kasım’da 0.12 $’dan (şu andan %97.99 daha fazla) süreç görürken, tüm vakitlerin en yüksek düzeyi 1 Mayıs 2018’de 0.22 $ olarak kaydedildi.

Öbür bir yerde ise, 28 Şubat ile 6 Mart ortasındaki devir için yakın tarihli bir haftalık raporda TRON DAO, blok zincirindeki toplam hesap sayısının 80 milyona yaklaştığı ve TRON’daki toplam kilitli bedelin (TVL) 8,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Tıpkı vakitte, 4 Mart’ta TRX, blok zincirine nazaran 80 milyondan fazla toplam hesap ve 2,9 milyar toplam süreçle dünyanın en süratli büyüyen halka açık zinciri haline geldi.